MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2023 September
25-26.09.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursBERGEN
26.09.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGEN
28-29.09.2023TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursKRISTIANSAND
29.09.2023FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSAND
2023 Oktober
02-03.10.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursOSLO
03.10.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLO
02-03.10.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursFREDRIKSTAD
03.10.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTAD
02-03.10.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursDRAMMEN
03.10.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMEN
02-03.10.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursTRONDHEIM
03.10.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIM
05-06.10.2023TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BODØKUN 2 ledig plass
06.10.2023FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBODØKUN 2 ledig plass
07-08.10.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursOSLOHelgekurs
08.10.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLOHelgekurs
07-08.10.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursBERGENHelgekurs
08.10.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGENHelgekurs
18-19.10.2023ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ÅLESUND
19.10.2023TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUND
18-19.10.2023ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursSTAVANGER
19.10.2023TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGER
18-19.10.2023ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ALTA
19.10.2023TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkALTA
18-19.10.2023ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TROMSØ
19.10.2023TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTROMSØ
21-22.10.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs KRISTIANSANDHelgekurs
kun 3 ledig plass
22.10.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSANDHelgekurs
kun 3 ledig plass
28-29.10.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
29.10.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
28-29.10.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TRONDHEIMHelgekurs
29.10.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIMHelgekurs
31.10-01.11.2023TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursÅLESUNDkun 3 ledig plass
01.11.2023ONSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUNDkun 3 ledig plass
2023 November
04-05.11.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs OSLOHelgekurs
05.11.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLOHelgekurs
04-05.11.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursDRAMMENHelgekurs
05.11.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMENHelgekurs
04-05.11.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursFREDRIKSTADHelgekurs
05.11.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTADHelgekurs
07-08.11.2023TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs STAVANGER
08.11.2023ONSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGER
07-08.11.2023TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BODØ
08.11.2023ONSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBODØ
07-08.11.2023TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ALTA
08.11.2023ONSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkALTA
08.11.2023ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TROMSØ
08.11.2023ONSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTROMSØ
13-14.11.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs KRISTIANSAND
14.11.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSAND
16-17.11.2023TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ÅLESUND
17.11.2023TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUND
22-23.11.2023ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGEN
23.11.2023TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGEN
22-23.11.2023ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursTRONDHEIM
23.11.2023TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIM
21-22.11.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TROMSØ
22.11.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTROMSØ
24-25.11.2023TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TRONDHEIM
25.11.2023FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIM
27-28.11.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs OSLO
28.11.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLO
27-28.11.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursFREDRIKSTAD
28.11.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTAD
27-28.11.2023MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursDRAMMEN
28.11.2023TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMEN
30.11-01.12.2023TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs STAVANGER
01.12.2023FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGER
30.11-01.12.2023TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursÅLESUND
01.12.2023FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUND
2023 Desember
05-06.12.2023TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs KRISTIANSAND
06.12.2023ONSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSAND
09-10.12.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGEN
10.12.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGEN
10-11.12.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs OSLOHelgekurs
11.12.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLOHelgekurs
11-12.12.2023LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGENHelgekurs
12.12.2023SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGENHelgekurs
2024 Januar
07-08.01.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs OSLOHelgekurs
08.01.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLOHelgekurs
07-08.01.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs DRAMMENHelgekurs
08.01.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMENHelgekurs
07-08.01.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs FREDRIKSTADHelgekurs
08.01.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTADHelgekurs
12-13.01.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGEN
13.01.2024FREDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGEN
12-13.01.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TROMSØ
13.01.2024FREDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkTROMSØ
16-17.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs STAVANGER
17.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGER
16-17.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TRONDHEIM
17.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIM
20-21.01.2024FREDAG - LØRDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs KRISTIANSAND
21.01.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSANDHelgekurs
23-24.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ÅLESUND
24.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUND
23-24.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ALTA
24.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkALTA
23-24.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BODØ
24.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkBODØ
30-31.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs OSLO
31.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLO
30-31.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs FREDRIKSTAD
31.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTAD
30-31.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs DRAMMEN
31.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMEN
30-31.01.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs KRISTIANSUND
31.01.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSUND
30-31.01.2024TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BODØ
31.01.2024ONSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkBODØ
2024 Februar
02-03.02.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGEN
03.02.2024FREDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGEN
02-03.02.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TROMSØ
03.02.2024FREDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkTROMSØ
04-05.02.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGEN
05.02.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGEN
14-15.02.2024TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs KRISTIANSAND
15.02.2024ONSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSAND
14-15.02.2024TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ALTA
15.02.2024ONSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkALTA
17-18.02.2024FREDAG - LØRDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TRONDHEIM
18.02.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIM
17-18.02.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ÅLESUND
18.02.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUND
22-23.02.2024ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs STAVANGER
23.02.2024TORSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGER
25-26.02.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs OSLO
26.02.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLO
25-26.02.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs FREDRIKSTAD
26.02.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTAD
25-26.02.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs DRAMMEN
26.02.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMEN
28.02-01.03.2024TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGEN
26.02.2024SØNDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGEN
2024 Mars
11-12.03.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs STAVANGERHelgekurs
12.03.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGERHelgekurs
11-12.03.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs KRISTIANSAND
12.03.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSAND
15-16.03.2024ONSDAG- TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TRONDHEIM
16.03.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIM
15-16.03.2024ONSDAG- TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ALTA
16.03.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkALTA
20-21.03.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs ÅLESUND
21.03.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUND
20-21.03.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BODØ
21.03.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBODØ
20-21.03.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs TROMSØ
21.03.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTROMSØ
25-26.03.2024LØRDAG - SØNDAG KOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs BERGENHelgekurs
26.03.2024SØNDAG Vippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGENHelgekurs
29-30.03.2024ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs OSLO
30.03.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLO
29-30.03.2024ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs FREDRIKSTAD
30.03.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTAD
29-30.03.2024ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions Kurs DRAMMEN
30.03.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMEN