2022 September
19.09.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
22.09.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
22.09.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTAD
22.09.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMEN
26.09.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
26.09.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
26.09.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablong TROMSØ
29.09.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablong KRISTIANSAND
2022 Oktober
05.10.2022ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
08.10.2022LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSANDHelgekurs
08.10.2022LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERHelgekurs
11.10.2022TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
13.10.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
17.10.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
20.10.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTROMSØ
20.10.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
20.10.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
2022 November
02.11.2022ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
05.11.2022LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERHelgekurs
05.11.2022LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
08.11.2022TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
12.11.2022LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
15.11.2022TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
21.11.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
21.11.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
21.11.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTROMSØ
24.11.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
28.11.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
2022 Desember
01.12.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
01.12.2022TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
05.12.2022MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
10.12.2022LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
2023 Januar
09.01.2023TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
07.01.2023FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
07.01.2023FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
10.01.2023MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
10.01.2023MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTAD
10.01.2023MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMEN
13.01.2023TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
16.01.2023SØNDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERHelgekurs
19.01.2023ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
19.01.2023ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
22.01.2023LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTADHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMENHelgekurs
25.01.2023TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTROMSØ
25.01.2023TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
28.01.2023FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
28.01.2023FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs