2020 Februar
20.02.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMKUN 3 ledig plass
24.02.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
29.02.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
2020 Mars
03.03.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
06.03.2020FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
17.03.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
21.03.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUNDHelgekurs
24.03.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
24.03.2020 fra 16:00TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
25.03.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
28.03.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs KUN 3 ledig plass
2020 April
31.03.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
04.04.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
18.04.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
21.04.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
25.04.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERHelgekurs
28.04.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
2020 Mai
07.05.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
11.05.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
19.05.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
23.05.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
2020 Juni
04.06.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
08.06.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
17.06.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
29.06.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
2020 Juli
01.07.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
27.07.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
2020 August
01.08.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
06.08.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
14.08.2020FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
21.08.2020FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
28.08.2020FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
2020 September
03.09.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
07.09.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
19.09.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
21.09.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
25.09.2020FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
2020 Oktober
03.10.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
12.10.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
17.10.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
21.10.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
30.10.2020FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
2020 November
05.11.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
12.11.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
18.11.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
2020 Desember
10.12.2020THURSDAYGelenegler kurs - støping på sjablongLONDON