2021 Januar
16.01.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
20.01.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
23.01.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMENHelgekurs
25.01.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERKUN 3 ledig plass
29.01.2021FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMKUN 3 ledig plass
2021 Februar
02.02.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTROMSØ
06.02.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTADHelgekurs KUN 1 ledig plass
09.02.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
09.02.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUNDKUN 3 ledig plass
17.02.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
20.02.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
22.02.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
25.02.2021TORSDAG Gelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
2021 Mars
01.03.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
16.03.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
20.03.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
24.03.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
2021 April
07.04.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
10.04.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
17.04.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERHelgekurs
21.04.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
26.04.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
29.04.2021TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
2021 Mai
02.05.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUNDHelgekurs
12.05.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
19.05.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
26.05.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
30.05.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
2021 Juni
03.06.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
09.06.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
10.06.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
23.06.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
2021 Juli
06.07.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
13.07.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
21.07.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
27.07.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
30.07.2021TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
2021 August
04.08.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
13.08.2021TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
10.08.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
13.08.2021TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
25.08.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
2021 September
31.08.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
05.09.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
10.09.2021TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
16.09.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
23.09.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
2021 Oktober
08.10.2021TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
13.10.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
17.10.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekur
21.10.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
2021 November
02.11.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
06.11.2021FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
09.11.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
25.11.2021ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
2021 Desember
03.12.2021TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
05.12.2021LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
08.12.2021TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
14.12.2021MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHHEIM