2020 Juli
27.07.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
30.07.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
2020 August
04.08.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
13.08.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
19.08.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
25.08.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
2020 September
03.09.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
08.09.2020TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
16.09.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
19.09.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
23.09.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
2020 Oktober
03.10.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
12.10.2020MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
17.10.2020LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
21.10.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
30.10.2020FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
2020 November
05.11.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
12.11.2020TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
18.11.2020ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
2020 Desember
10.12.2020FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO