2024 April
20.04.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
KUN 2 ledig plass
20.04.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTADHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSARPSBORGHelgekurs
25.04.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
25.04.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMKUN 2 ledig plass
29.04.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
29.04.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
29.04.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
29.04.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
29.04.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTROMSØ
2024 Mai
02.05.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
02.05.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
02.05.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMEN
02.05.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTAD
02.05.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSARPSBORG
04.05.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTADHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSARPSBORGHelgekurs
25.05.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSANDHelgekurs
25.05.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
29.05.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
29.05.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
2024 Juni
03.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTADHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSANDHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
13.06.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
13.06.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMEN
13.06.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTAD
17.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSANDHelgekurs
19.06.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
21.06.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
21.06.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
21.06.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSUND
26.06.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
26.06.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTROMSØ
26.06.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
26.06.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
27.06.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSUND
2024 Juli
01.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTADHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMENHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERHelgekurs
05.07.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
05.07.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
09.07.2024SØNDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
09-10.07.2024SØNDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERHelgekurs
14.07.2024FREDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
25.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
25.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMEN
25.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTAD
25.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
25.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTROMSØ
25.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
25.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
31.07.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
31.07.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM