2021 Januar
16.01.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
20.01.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
23.01.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
25.01.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERKUN 3 ledig plass
29.01.2021FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMKUN 3 ledig plass
2021 Februar
02.02.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
06.02.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs KUN 1 ledig plass
09.02.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
09.02.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDKUN 3 ledig plass
17.02.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
20.02.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
22.02.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
25.02.2021TORSDAG Pedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
2021 Mars
01.03.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
16.03.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
20.03.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
24.03.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
2021 April
07.04.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
10.04.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
17.04.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
21.04.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
26.04.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
29.04.2021TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
2021 Mai
2021 Juni
23.06.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
2021 Juli
06.07.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
13.07.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
21.07.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
27.07.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
30.07.2021TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
2021 August
04.08.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
13.08.2021TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
25.08.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
2021 September
31.08.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
05.09.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
10.09.2021TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
16.09.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
23.09.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
2021 Oktober
08.10.2021TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
13.10.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
17.10.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
21.10.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
2021 November
02.11.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
06.11.2021FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
09.11.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
25.11.2021ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
2021 Desember
03.12.2021TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
05.12.2021LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
08.12.2021TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
14.12.2021MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHHEIM