MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2023 September
25.09.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
26.09.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
28.09.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
29.09.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
2023 Oktober
02.10.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
03.10.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
02.10.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
03.10.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
02.10.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
03.10.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
02.10.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
03.10.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
05.10.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØkun 3 ledig plass
06.10.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSBODØkun 3 ledig plass
18.10.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
19.10.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
18.10.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
19.10.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
18.10.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
19.10.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
18.10.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
19.10.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
21.10.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
kun 3 ledig plass
22.10.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
kun 3 ledig plass
28.10.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
29.10.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
28.10.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
29.10.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
31.10.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDkun 3 ledig plass
01.11.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDkun 3 ledig plass
2023 November
04.11.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
05.11.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
04.11.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
05.11.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
04.11.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
05.11.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
07.11.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
08.11.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
07.11.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
08.11.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
07.11.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
08.11.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
08.11.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
07.11.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
13.11.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
14.11.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
16.11.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
17.11.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
22.11.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
23.11.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
22.11.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
23.11.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
21.11.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
22.11.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
24.11.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
25.11.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
27.11.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
28.11.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
27.11.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
28.11.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
27.11.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
28.11.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
30.11.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
01.12.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
30.11.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
01.12.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
2023 Desember
05.12.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
06.12.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
09.12.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
10.12.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
10.12.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
11.12.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
11.12.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
12.12.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
2024 Januar
07.01.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
08.01.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
07.01.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
08.01.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
07.01.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
08.01.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
12.01.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
13.01.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
12.01.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
13.01.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
16.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
17.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
16.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
17.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
20.01.2024FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
21.01.2024LØRDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
23.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
24.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
23.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
24.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
23.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
24.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
30.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
31.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
30.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
31.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
30.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
31.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
30.01.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSUND
31.01.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSUND
30.01.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
31.01.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
2024 Februar
02.02.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
03.02.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
02.02.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
03.02.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
04.02.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
05.02.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
14.02.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
15.02.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
14.02.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
15.02.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
17.02.2024FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
18.02.2024LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
17.02.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
18.02.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
22.02.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
23.02.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
25.02.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
26.02.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
25.02.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
26.02.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
25.02.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
26.02.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
28.02.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
26.02.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
2024 Mars
11.03.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
12.03.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
11.03.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
12.03.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
15.03.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
16.03.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
15.03.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
16.03.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
20.03.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
21.03.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
20.03.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
21.03.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
20.03.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
21.03.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
25.03.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
26.03.2024SØNDAG Manikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
29.03.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
30.03.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
29.03.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
30.03.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
29.03.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
30.03.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN