MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2024 Juni
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
12.06.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
13.06.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
12.06.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
13.06.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
15.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
16.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
15.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
16.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
22.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORG
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSSARPSBORG
2024 Juli
03.07.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
04.07.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
03.07.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
04.07.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
08.07.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
09.07.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
08.07.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
09.07.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
08.07.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
09.07.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
16.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
17.07.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
16.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
17.07.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
24.07.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
25.07.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
24.07.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
25.07.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM