MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2021 Januar
16.01.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
17.01.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
20.01.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
21.01.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
23.01.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
24.01.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
25.01.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERKUN 3 ledig plass
26.01.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERKUN 3 ledig plass
29.01.2021FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMKUN 3 ledig plass
30.01.2021LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs KUN 3 ledig plass
2021 Februar
02.02.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
03.02.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
06.02.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs KUN 1 ledig plass
07.02.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs KUN 1 ledig plass
09.02.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
10.02.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
09.02.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDKUN 3 ledig plass
10.02.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDKUN 3 ledig plass
17.02.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
18.02.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
20.02.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
21.02.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
22.02.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
23.02.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
25.02.2021TORSDAG Manikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
26.02.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
2021 Mars
01.03.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
02.03.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
16.03.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
17.03.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
20.03.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
21.03.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
24.03.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
25.03.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
2021 April
07.04.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
08.04.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
10.04.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
11.04.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
17.04.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
18.04.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
21.04.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
22.04.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
26.04.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
27.04.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
29.04.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
30.04.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
2021 Mai
03.05.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
13.05.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
20.05.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
27.05.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
30.05.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
31.05.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
2021 Juni
03.06.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
04.06.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
10.06.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
10.06.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
11.06.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
23.06.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
24.06.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
2021 Juli
06.07.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
07.07.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
13.07.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
14.07.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
21.07.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
22.07.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
27.07.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
28.07.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
30.07.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
31.07.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
2021 August
04.08.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
05.08.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
13.08.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
14.08.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
10.08.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
11.08.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
13.08.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
14.08.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
25.08.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
26.08.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
2021 September
31.08.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
01.09.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
05.09.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
06.09.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
10.09.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
11.09.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
16.09.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
17.09.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
23.09.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
24.09.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
2021 Oktober
08.10.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
09.10.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
13.10.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
14.10.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
17.10.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
18.10.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
21.10.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
22.10.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
2021 November
02.11.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
03.11.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
06.11.2021FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
07.11.2021LØRDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
09.11.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
10.11.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
25.11.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
26.11.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
2021 Desember
03.12.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
04.12.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
05.12.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
06.12.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
08.12.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
09.12.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
14.12.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHHEIM
15.12.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHHEIM