MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2022 November
15.11.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
16.11.2022ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
21.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
22.11.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
21.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
22.11.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
21.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
22.11.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
24.11.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
25.11.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
28.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
29.11.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
28.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
29.11.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
2022 Desember
01.12.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
02.12.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
01.12.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
02.12.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
05.12.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
06.12.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
10.12.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
11.12.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
2023 Januar
10.01.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
07.01.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
08.01.2023LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
07.01.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
08.01.2023LØRDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
10.01.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
11.01.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
10.01.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
11.01.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
10.01.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
11.01.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
13.01.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
14.01.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
16.01.2023SØNDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
17.01.2023MANDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
19.01.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
20.01.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
19.01.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
20.01.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
22.01.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
23.01.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
22.01.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
23.01.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
22.01.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
23.01.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
25.01.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
26.01.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
25.01.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
26.01.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
28.01.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
29.01.2023LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
28.01.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
29.01.2023LØRDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
2023 Februar
02.02.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
03.02.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
05.02.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
06.02.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
05.02.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
06.02.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
09.02.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDKUN 3 ledig plass
10.02.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDKUN 3 ledig plass
11.02.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
12.02.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSALTA
15.02.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
16.02.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
16.02.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORG
17.02.2023TORSDAGManikyr kurs GLOSSSARPSBORG
18.02.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDHelgekurs
19.02.2023LØRDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
18.02.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTAHelgekurs
19.02.2023LØRDAGManikyr kurs GLOSSALTAHelgekurs
19.02.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
20.02.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
22.02.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
23.02.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
22.02.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
23.02.2023TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
25.02.2023TORSDAG Manikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
26.02.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
24.02.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
25.02.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
24.02.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
25.02.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
25.02.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
26.02.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
27.02.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
2023 Mars
03.03.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
04.03.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
03.03.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
04.03.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
03.03.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
04.03.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
08.03.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
09.03.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
12.03.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØHelgekurs
13.03.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØHelgekurs
12.03.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØHelgekurs
13.03.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSBODØHelgekurs
15.03.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
16.03.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
17.03.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
18.03.2023FREDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
22.03.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENKUN 1 ledig plass
23.03.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGENKUN 1 ledig plass
25.03.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
KUN 1 ledig plass
26.03.2023LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
KUN 1 ledig plass
26.03.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
27.03.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
26.03.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
27.03.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
26.03.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
27.03.2023SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
29.03.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
30.03.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
29.03.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
30.03.2023ONSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
2022 September
19.09.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
20.09.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
22.09.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
23.09.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
22.09.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
23.09.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
22.09.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
23.09.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
26.09.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
27.09.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
26.09.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
27.09.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
26.09.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
27.09.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
29.09.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
30.09.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND