MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2020 Januar
12.01.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs KUN 2 ledig plass
16.01.2020TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDKUN 2 ledig plass
18.01.2020LØRDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
29.01.2020ONSDAGManikyr kurs GLOSSBODØKUN 2 ledig plass
2020 Februar
09.02.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs KUN 2 ledig plass
12.02.2020ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDKUN 1 ledig plass
16.02.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
21.02.2020FREDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
25.02.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
01.03.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
2020 Mars
04.03.2020ONSDAGManikyr kurs GLOSSBODØKUN 3 ledig plass
18.03.2020ONSDAGManikyr kurs GLOSSOSLOKUN 3 ledig plass
22.03.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSS ÅLESUNDHelgekurs KUN 2 ledig plass
25.03.2020ONSDAGManikyr kurs GLOSS STAVANGERKUN 2 ledig plass
25.03.2020ONSDAGManikyr kurs GLOSS BERGENKUN 2 ledig plass
29.03.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSS TRONDHEIMHelgekurs KUN 3 ledig plass
2020 April
03.04.2020FREDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
02.04.2020TORSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
26.04.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
30.04.2020TORSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
2020 Mai
05.05.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
22.05.2020FREDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
26.05.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
2020 Juni
05.06.2020FREDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
09.06.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
18.06.2020TORSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
30.06.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
2020 Juli
02.07.2020TORSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
28.07.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
2020 August
02.08.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
07.08.2020FREDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
15.08.2020LØRDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
22.08.2020LØRDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
29.08.2020LØRDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
2020 September
04.09.2020FREDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
08.09.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
20.09.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
21.09.2020MANDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
26.09.2020LØRDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
2020 Oktober
04.10.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
13.10.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
18.10.2020SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
22.10.2020TORSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
31.10.2020LØRDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
2020 November
06.11.2020FREDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
13.11.2020FREDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
19.11.2020TORSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
2020 Desember
02.12.2020ONSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
03.12.2020TORSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
08.12.2020TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO