MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2021 April
07.04.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDKUN 3 ledig plass
08.04.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDKUN 3 ledig plass
10.04.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs KUN 2 ledig plass
11.04.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs KUN 2 ledig plass
15.04.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTAKUN 2 ledig plass
16.04.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSALTAKUN 2 ledig plass
15.04.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
16.04.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
16.04.2021FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs KUN 2 ledig plass
17.04.2021LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs KUN 2 ledig plass
21.04.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
22.04.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
24.04.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
25.04.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
28.04.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENKUN 2 ledig plass
29.04.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGENKUN 2 ledig plass
2021 Mai
03.05.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
04.05.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
05.05.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
06.05.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
11.05.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
12.05.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
11.05.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
12.05.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
20.05.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
21.05.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
26.05.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
27.05.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
29.05.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
30.05.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
2021 Juni
01.06.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
02.06.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
05.06.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
06.06.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
10.06.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
11.06.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
10.06.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
11.06.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSALTA
14.06.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
15.06.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
18.06.2021FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
19.06.2021LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
22.06.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
23.06.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
22.06.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
23.06.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
26.06.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
27.06.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
29.06.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
30.06.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
2021 Juli
06.07.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
07.07.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
13.07.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
14.07.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
21.07.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
22.07.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
27.07.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
28.07.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
30.07.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
31.07.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
2021 August
04.08.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
05.08.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
13.08.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
14.08.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
10.08.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
11.08.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
13.08.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
14.08.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
25.08.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
26.08.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
2021 September
31.08.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
01.09.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
05.09.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
06.09.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
10.09.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
11.09.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
16.09.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
17.09.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
23.09.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
24.09.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
2021 Oktober
08.10.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
09.10.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
13.10.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
14.10.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
17.10.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
18.10.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
21.10.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
22.10.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
2021 November
02.11.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
03.11.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
06.11.2021FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
07.11.2021LØRDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
09.11.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
10.11.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
25.11.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
26.11.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
2021 Desember
03.12.2021TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
04.12.2021FREDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
05.12.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
06.12.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
08.12.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
09.12.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
14.12.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHHEIM
15.12.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHHEIM
2022 Januar
10.01.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
04.01.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
05.01.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
07.01.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
08.01.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
20.01.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
21.01.2022TORSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
25.01.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
26.01.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
29.01.2022FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
30.01.2022LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
2022 Februar
01.02.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
02.02.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
06.02.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
07.02.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
16.02.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
17.02.2022ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
22.02.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
23.02.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
27.02.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
28.02.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
2022 Mars
01.03.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
02.03.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
04.03.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
05.03.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
11.03.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
12.03.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
13.03.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
14.03.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
17.03.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
18.03.2022TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
24.03.2022ONSDAG fra 07.30Manikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
25.03.2022TORSDAG fra 17.40Manikyr kurs GLOSSBERGEN
27.03.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
28.03.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs