MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2021 November
23.11.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
24.11.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
23.11.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
24.11.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
23.11.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
24.11.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
23.11.2021TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
24.11.2021ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
29.11.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
30.11.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
29.11.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
30.11.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
29.11.2021MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
30.11.2021TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
2021 Desember
01.12.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
02.12.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
01.12.2021ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
02.12.2021TORSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
04.12.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
KUN 2 ledig plass
05.12.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
KUN 2 ledig plass
04.12.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
05.12.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
04.12.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
05.12.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
11.12.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
12.12.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
11.12.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
12.12.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
11.12.2021LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
12.12.2021SØNDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
2022 Januar
10.01.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
04.01.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
05.01.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
07.01.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
08.01.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
20.01.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
21.01.2022TORSDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
25.01.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
26.01.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
29.01.2022FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
30.01.2022LØRDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
2022 Februar
01.02.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
02.02.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
06.02.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
07.02.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
16.02.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
17.02.2022ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
22.02.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
23.02.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
27.02.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
28.02.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
2022 Mars
01.03.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
02.03.2022TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
04.03.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
05.03.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
11.03.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
12.03.2022FREDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
13.03.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
14.03.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
17.03.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
18.03.2022TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
24.03.2022ONSDAG fra 07.30Manikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
25.03.2022TORSDAG fra 17.40Manikyr kurs GLOSSBERGEN
27.03.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
28.03.2022SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs