Kursdatoer

2024 Juni
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
08.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
09.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursOSLOHelgekurs
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
09.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
09.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursOSLOHelgekurs
08.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkOSLOHelgekurs
09.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLOHelgekurs
09.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperOSLOHelgekurs
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
09.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
09.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
09.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
09.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
09.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperBERGENHelgekurs
kun 3 ledig plass
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMENHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMENHelgekurs
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
08.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
09.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursDRAMMENHelgekurs
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
09.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
09.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursDRAMMENHelgekurs
08.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkDRAMMENHelgekurs
09.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMENHelgekurs
09.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperDRAMMENHelgekurs
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTADHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTADHelgekurs
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
08.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
09.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursFREDRIKSTADHelgekurs
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
09.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
09.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursFREDRIKSTADHelgekurs
08.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkFREDRIKSTADHelgekurs
09.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTADHelgekurs
09.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperFREDRIKSTADHelgekurs
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSARPSBORGHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursSARPSBORGHelgekurs
08.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
08.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
08.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
09.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSARPSBORGHelgekurs
09.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
09.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
09.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
08-09.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursSARPSBORGHelgekurs
08.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkSARPSBORGHelgekurs
09.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSARPSBORGHelgekurs
09.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSARPSBORGHelgekurs
12-13.06.2024ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
12.06.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
12.06.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
12.06.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
12.06.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
12.06.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
13.06.2024TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUND
13.06.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
13.06.2024TORSDAGPedikyr kurs GLOSSÅLESUND
13.06.2024TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
12-13.06.2024ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursÅLESUND
12.06.2024ONSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkÅLESUND
13.06.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUND
13.06.2024TORSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperÅLESUND
12-13.06.2024ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
12.06.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
12.06.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
12.06.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
12.06.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
12.06.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
13.06.2024TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSAND
13.06.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
13.06.2024TORSDAGPedikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
13.06.2024TORSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
12-13.06.2024ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursKRISTIANSAND
12.06.2024ONSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkKRISTIANSAND
13.06.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSAND
13.06.2024TORSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperKRISTIANSAND
15-16.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
15.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIMHelgekurs
15.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
15.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
15.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
15.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
16.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIMHelgekurs
16.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
16.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
16.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
15-16.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursTRONDHEIMHelgekurs
15.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkTRONDHEIMHelgekurs
16.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIMHelgekurs
16.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperTRONDHEIMHelgekurs
15-16.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
15.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGERHelgekurs
15.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGERHelgekurs
15.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
15.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
15.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
16.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGERHelgekurs
16.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
16.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
16.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
15-16.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursSTAVANGERHelgekurs
15.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkSTAVANGERHelgekurs
16.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGERHelgekurs
16.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSTAVANGERHelgekurs
22-23.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSANDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSANDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSANDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
22-23.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursKRISTIANSANDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkKRISTIANSANDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSANDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperKRISTIANSANDHelgekurs
22-23.06.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUNDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUNDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUNDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
22-23.06.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursÅLESUNDHelgekurs
22.06.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkÅLESUNDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUNDHelgekurs
23.06.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperÅLESUNDHelgekurs
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSBERGEN
27.06.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGEN
27.06.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
27.06.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
27.06.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
28.06.2024FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGEN
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSBERGEN
28.06.2024FREDAGPedikyr kurs GLOSSBERGEN
28.06.2024FREDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursBERGEN
27.06.2024TORSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkBERGEN
28.06.2024FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGEN
28.06.2024FREDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperBERGEN
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
27.06.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLO
27.06.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
27.06.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
27.06.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
28.06.2024FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursOSLO
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSOSLO
28.06.2024FREDAGPedikyr kurs GLOSSOSLO
28.06.2024FREDAGDrillkurs GLOSSOSLO
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursOSLO
27.06.2024TORSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkOSLO
28.06.2024FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLO
28.06.2024FREDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperOSLO
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMEN
27.06.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMEN
27.06.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMEN
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
27.06.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
27.06.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMEN
28.06.2024FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursDRAMMEN
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMEN
28.06.2024FREDAGPedikyr kurs GLOSSDRAMMEN
28.06.2024FREDAGDrillkurs GLOSSDRAMMEN
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursDRAMMEN
27.06.2024TORSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkDRAMMEN
28.06.2024FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMEN
28.06.2024FREDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperDRAMMEN
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTAD
27.06.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTAD
27.06.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTAD
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
27.06.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
27.06.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTAD
28.06.2024FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursFREDRIKSTAD
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
28.06.2024FREDAGPedikyr kurs GLOSSFREDRIKSTAD
28.06.2024FREDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTAD
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursFREDRIKSTAD
27.06.2024TORSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkFREDRIKSTAD
28.06.2024FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTAD
28.06.2024FREDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperFREDRIKSTAD
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSSARPSBORG
27.06.2024TORSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSARPSBORG
27.06.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursSARPSBORG
27.06.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORG
27.06.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORG
27.06.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSARPSBORG
28.06.2024FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSARPSBORG
28.06.2024FREDAGManikyr kurs GLOSSSARPSBORG
28.06.2024FREDAGPedikyr kurs GLOSSSARPSBORG
28.06.2024FREDAGDrillkurs GLOSSSARPSBORG
27-28.06.2024TORSDAG - FREDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursSARPSBORG
27.06.2024TORSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkSARPSBORG
28.06.2024FREDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSARPSBORG
28.06.2024FREDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSARPSBORG
Ved avtaleVoks kurs GLOSSOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND - BODØ - SARPSBORG - DRAMMEN - KRISTIANSAND
Ved avtaleFarging vipper og bryn kursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND - BODØ - SARPSBORG - DRAMMEN - KRISTIANSAND
2024 Juli
03-04.07.2024ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
03.07.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
03.07.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
03.07.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
03.07.2024ONSDAG - TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
03.07.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
04.07.2024ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
04.07.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
04.07.2024ONSDAGPedikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
04.07.2024ONSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
03-04.07.2024TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursTRONDHEIM
03.07.2024TORSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkTRONDHEIM
04.07.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIM
04.07.2024TORSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperTRONDHEIM
03-04.07.2024ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
03.07.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
03.07.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
03.07.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
03.07.2024ONSDAG - TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
03.07.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
04.07.2024ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
04.07.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
04.07.2024ONSDAGPedikyr kurs GLOSSSTAVANGER
04.07.2024ONSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
03-04.07.2024TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursSTAVANGER
03.07.2024TORSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkSTAVANGER
04.07.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGER
04.07.2024TORSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSTAVANGER
08-09.07.2024MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
08.07.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongALTA
08.07.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
08.07.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
08.07.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
08.07.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
09.07.2024TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursALTA
09.07.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSALTA
09.07.2024TIRSDAGPedikyr kurs GLOSSALTA
09.07.2024TIRSDAGDrillkurs GLOSSALTA
08-09.07.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursALTA
08.07.2024MANDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkALTA
09.07.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkALTA
09.07.2024TIRSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperALTA
08-09.07.2024MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØ
08.07.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTROMSØ
08.07.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
08.07.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
08.07.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
08.07.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
09.07.2024TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursTROMSØ
09.07.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSTROMSØ
09.07.2024TIRSDAGPedikyr kurs GLOSSTROMSØ
09.07.2024TIRSDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
08-09.07.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursTROMSØ
08.07.2024MANDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkTROMSØ
09.07.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTROMSØ
09.07.2024TIRSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperTROMSØ
08-09.07.2024MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
08.07.2024MANDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBODØ
08.07.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
08.07.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
08.07.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
08.07.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
09.07.2024TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBODØ
09.07.2024TIRSDAGManikyr kurs GLOSSBODØ
09.07.2024TIRSDAGPedikyr kurs GLOSSBODØ
09.07.2024TIRSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
08-09.07.2024MANDAG - TIRSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursBODØ
08.07.2024MANDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkBODØ
09.07.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBODØ
09.07.2024TIRSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperBODØ
16-17.07.2024TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
16.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongKRISTIANSAND
16.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
16.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
16.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
16.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
17.07.2024ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSAND
17.07.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
17.07.2024ONSDAGPedikyr kurs GLOSSKRISTIANSAND
17.07.2024ONSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
16-17.07.2024TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursKRISTIANSAND
16.07.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkKRISTIANSAND
17.07.2024ONSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkKRISTIANSAND
17.07.2024ONSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperKRISTIANSAND
16-17.07.2024TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
16.07.2024TIRSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongÅLESUND
16.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
16.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
16.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
16.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
17.07.2024ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUND
17.07.2024ONSDAGManikyr kurs GLOSSÅLESUND
17.07.2024ONSDAGPedikyr kurs GLOSSÅLESUND
17.07.2024ONSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
16-17.07.2024TIRSDAG - ONSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursÅLESUND
16.07.2024TIRSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkÅLESUND
17.07.2024ONSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkÅLESUND
17.07.2024ONSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperÅLESUND
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongBERGENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSBERGENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursBERGENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkBERGENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkBERGENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperBERGENHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongOSLOHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
20.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
21.07.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursOSLOHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
21.07.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSOSLOHelgekurs
21.07.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursOSLOHelgekurs
20.07.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkOSLOHelgekurs
21.07.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkOSLOHelgekurs
21.07.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperOSLOHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongDRAMMENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursDRAMMENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursDRAMMENHelgekurs
20.07.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkDRAMMENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkDRAMMENHelgekurs
21.07.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperDRAMMENHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSARPSBORGHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursSARPSBORGHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
20.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
21.07.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSARPSBORGHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
21.07.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
21.07.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursSARPSBORGHelgekurs
20.07.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkSARPSBORGHelgekurs
21.07.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSARPSBORGHelgekurs
21.07.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSARPSBORGHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGelenegler kurs - støping på sjablongFREDRIKSTADHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTADHelgekurs
20.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
20.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
20.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
21.07.2024SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursFREDRIKSTADHelgekurs
21.07.2024SØNDAGManikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
21.07.2024SØNDAGPedikyr kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
21.07.2024SØNDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
20-21.07.2024LØRDAG - SØNDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursFREDRIKSTADHelgekurs
20.07.2024LØRDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkFREDRIKSTADHelgekurs
21.07.2024SØNDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkFREDRIKSTADHelgekurs
21.07.2024SØNDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperFREDRIKSTADHelgekurs
24-25.07.2024ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
24.07.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongSTAVANGER
24.07.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
24.07.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
24.07.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
24.07.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
25.07.2024TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
25.07.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSSTAVANGER
25.07.2024TORSDAGPedikyr kurs GLOSSSTAVANGER
25.07.2024TORSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
24-25.07.2024ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursSTAVANGER
24.07.2024ONSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkSTAVANGER
25.07.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkSTAVANGER
25.07.2024TORSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperSTAVANGER
24-25.07.2024ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
24.07.2024ONSDAGGelenegler kurs - støping på sjablongTRONDHEIM
24.07.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
24.07.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
24.07.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
24.07.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
25.07.2024TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursTRONDHEIM
25.07.2024TORSDAGManikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
25.07.2024TORSDAGPedikyr kurs GLOSSTRONDHEIM
25.07.2024TORSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
24-25.07.2024ONSDAG - TORSDAGKOMBO - 1:1 Klassisk & 3-7D Volume Vipeextensions KursTRONDHEIM
24.07.2024ONSDAGVippeextensions kurs Gloss Lashes 1:1 teknikkTRONDHEIM
25.07.2024TORSDAGVippeextensions kurs Volume Gloss Lashes 3-7D teknikkTRONDHEIM
25.07.2024TORSDAGExpress kurs Gloss Lashes punktvipperTRONDHEIM
Ved avtaleVoks kurs GLOSSOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND - BODØ - SARPSBORG - DRAMMEN - KRISTIANSAND
Ved avtaleFarging vipper og bryn kursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND - BODØ - SARPSBORG - DRAMMEN - KRISTIANSAND