MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2024 April
20.04.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
BERGENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
KUN 2 ledig plass
20.04.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
KUN 2 ledig plass
20.04.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
KUN 2 ledig plass
20.04.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
OSLOHelgekurs
KUN 2 ledig plass
20.04.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
DRAMMENHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTADHelgekurs
20.04.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
20.04.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
FREDRIKSTADHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursSARPSBORGHelgekurs
20.04.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
20.04.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
20.04.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
SARPSBORGHelgekurs
25.04.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
25.04.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
25.04.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
25.04.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
KRISTIANSAND
25.04.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMKUN 2 ledig plass
25.04.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMKUN 2 ledig plass
25.04.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMKUN 2 ledig plass
25.04.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
TRONDHEIMKUN 2 ledig plass
29.04.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
29.04.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
29.04.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
29.04.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
ÅLESUND
29.04.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
29.04.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
29.04.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
29.04.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
STAVANGER
29.04.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
29.04.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
29.04.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
29.04.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
ALTA
29.04.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
29.04.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
29.04.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
29.04.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
BODØ
29.04.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
29.04.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
29.04.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
29.04.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSS
TROMSØ
2024 Mai
02.05.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
02.05.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
02.05.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
02.05.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
02.05.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
02.05.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
02.05.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
02.05.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
02.05.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMEN
02.05.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
02.05.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
02.05.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMEN
02.05.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTAD
02.05.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
02.05.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
02.05.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTAD
02.05.2024TORSDAGGel Polish /GELLAC KursSARPSBORG
02.05.2024TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORG
02.05.2024TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORG
02.05.2024TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSARPSBORG
04.05.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
04.05.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
04.05.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTADHelgekurs
04.05.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
04.05.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursSARPSBORGHelgekurs
04.05.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
04.05.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSARPSBORGHelgekurs
04.05.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSARPSBORGHelgekurs
25.05.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSANDHelgekurs
25.05.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
25.05.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
25.05.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
25.05.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
25.05.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
25.05.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
25.05.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
29.05.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
29.05.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
29.05.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
29.05.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
29.05.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
29.05.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
29.05.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
29.05.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
2024 Juni
03.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
03.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
03.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTADHelgekurs
03.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
03.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSANDHelgekurs
03.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
03.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
03.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
03.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
03.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
13.06.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
13.06.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
13.06.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
13.06.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
13.06.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMEN
13.06.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
13.06.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
13.06.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMEN
13.06.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTAD
13.06.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
13.06.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
13.06.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTAD
17.06.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSANDHelgekurs
17.06.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
17.06.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
17.06.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
19.06.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
19.06.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
19.06.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
19.06.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
21.06.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
21.06.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
21.06.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
21.06.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
21.06.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
21.06.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
21.06.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
21.06.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
21.06.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSUND
21.06.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSUND
21.06.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSUND
21.06.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSUND
26.06.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
26.06.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
26.06.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
26.06.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
26.06.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
26.06.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
26.06.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
26.06.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
26.06.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
26.06.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
26.06.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
26.06.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
26.06.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
26.06.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
26.06.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
26.06.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
27.06.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSUND
27.06.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSUND
27.06.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSUND
27.06.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSUND
2024 Juli
01.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
01.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
01.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTADHelgekurs
01.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
01.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMENHelgekurs
01.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
01.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGERHelgekurs
01.07.2024LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
01.07.2024LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
01.07.2024LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
05.07.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
05.07.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
05.07.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
05.07.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
05.07.2024ONSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
05.07.2024ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
05.07.2024ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
05.07.2024ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
09.07.2024SØNDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
09.07.2024SØNDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
09.07.2024SØNDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
09.07.2024SØNDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
09.07.2024SØNDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGERHelgekurs
09.07.2024SØNDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
09.07.2024SØNDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
09.07.2024SØNDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
14.07.2024FREDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
14.07.2024FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
14.07.2024FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
14.07.2024FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
25.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
25.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
25.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
25.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
25.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMEN
25.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
25.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
25.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMEN
25.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTAD
25.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
25.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
25.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTAD
25.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
25.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
25.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
25.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
25.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
25.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
25.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
25.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
25.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
25.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
25.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
25.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
25.07.2024TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
25.07.2024TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
25.07.2024TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
25.07.2024TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
31.07.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
31.07.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
31.07.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
31.07.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
31.07.2024MANDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
31.07.2024MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
31.07.2024MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
31.07.2024MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM