MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2020 Januar
11.01.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs KUN 1 ledig plass
15.01.2020ONSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUNDKUN 2 ledig plass
18.01.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGERHelgekurs
28.01.2020TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBODØKUN 3 ledig plass
2020 Februar
08.02.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs KUN 2 ledig plass
11.02.2020TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUNDKUN 3 ledig plass
15.02.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
20.02.2020TORSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMKUN 1 ledig plass
24.02.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGERKUN 1 ledig plass
29.02.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs KUN 3 ledig plass
2020 Mars
03.03.2020TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBODØKUN 3 ledig plass
17.03.2020TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOKUN 3 ledig plass
21.03.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUNDHelgekurs KUN 2 ledig plass
24.03.2020TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGERKUN 2 ledig plass
24.03.2020TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENKUN 2 ledig plass
28.03.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs KUN 3 ledig plass
2020 April
02.04.2020TORSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
01.04.2020ONSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
25.04.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
29.04.2020ONSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
2020 Mai
04.05.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
21.05.2020TORSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
25.05.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
2020 Juni
04.06.2020TORSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
08.06.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
17.06.2020ONSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
29.06.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
2020 Juli
01.07.2020ONSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
27.07.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
2020 August
01.08.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
06.08.2020TORSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
14.08.2020FREDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
21.08.2020FREDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
28.08.2020FREDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
2020 September
03.09.2020TORSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
07.09.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
19.09.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
21.09.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
25.09.2020FREDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
2020 Oktober
03.10.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
12.10.2020MANDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
17.10.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
21.10.2020ONSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
30.10.2020FREDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
2020 November
05.11.2020TORSDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
12.11.2020TORSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
18.11.2020ONSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
2020 Desember
01.12.2020TIRSDAGGel Lakk /GELLAC KursTRONDHEIM
02.12.2020ONSDAGGel Lakk /GELLAC KursSTAVANGER
07.12.2020MANDAGGel Lakk /GELLAC KursOSLO