MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2022 Juli
20.07.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
20.07.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
20.07.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
20.07.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
20.07.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
20.07.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
20.07.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
20.07.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
27.07.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
27.07.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
27.07.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
27.07.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
27.07.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
27.07.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
27.07.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
27.07.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
30.07.2022FREDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSANDHelgekurs
30.07.2022FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
30.07.2022FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
30.07.2022FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
30.07.2022FREDAGGel Polish /GELLAC KursBODØHelgekurs
30.07.2022FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØHelgekurs
30.07.2022FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØHelgekurs
30.07.2022FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØHelgekurs
2022 August
01.08.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
01.08.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
01.08.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
01.08.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
03.08.2022ONSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
03.08.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
03.08.2022ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
03.08.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
09.08.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
09.08.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
09.08.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
09.08.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
09.08.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
09.08.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
09.08.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
09.08.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
11.08.2022TORSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
11.08.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
11.08.2022TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
11.08.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
12.08.2022FREDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSANDHelgekurs
12.08.2022FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
12.08.2022FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
12.08.2022FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
15.08.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
15.08.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
15.08.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
15.08.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
19.08.2022FREDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
19.08.2022FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
19.08.2022FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
19.08.2022FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
23.08.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
23.08.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
23.08.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
23.08.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
23.08.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
23.08.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
23.08.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
23.08.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
23.08.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
23.08.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
23.08.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
23.08.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
27.08.2022LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
27.08.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
27.08.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
27.08.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
30.08.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
30.08.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
30.08.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
30.08.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
2022 September
02.09.2022FREDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSANDHelgekurs
02.09.2022FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
02.09.2022FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
02.09.2022FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
06.09.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
06.09.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
06.09.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
06.09.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
10.09.2020LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
10.09.2020LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
10.09.2020LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
10.09.2020LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
14.09.2022ONSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
14.09.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
14.09.2022ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
14.09.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
19.09.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
19.09.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
19.09.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
19.09.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
22.09.2022TORSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
22.09.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
22.09.2022TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
22.09.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
22.09.2022TORSDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTAD
22.09.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
22.09.2022TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
22.09.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTAD
22.09.2022TORSDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMEN
22.09.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
22.09.2022TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
22.09.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMEN
26.09.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
26.09.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
26.09.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
26.09.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
26.09.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
26.09.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
26.09.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
26.09.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
26.09.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
26.09.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
26.09.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
26.09.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
29.09.2022TORSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
29.09.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
29.09.2022TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
29.09.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
2022 Oktober
06.10.2022ONSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
06.10.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
06.10.2022ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
06.10.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
06.10.2022ONSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
06.10.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
06.10.2022ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
06.10.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
06.10.2022ONSDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
06.10.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
06.10.2022ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
06.10.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
09.10.2022LØRDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSANDHelgekurs
09.10.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
09.10.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSANDHelgekurs
09.10.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
13.10.2022ONSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
13.10.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
13.10.2022ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGEN
13.10.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
15.10.2022 FREDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
15.10.2022 FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
15.10.2022FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
15.10.2022 FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
16.10.2022LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
16.10.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
16.10.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
16.10.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
19.10.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
19.10.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
19.10.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
19.10.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
19.10.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
19.10.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
19.10.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
19.10.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
27.10.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
27.10.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
27.10.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
2022 November
01.11.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
01.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
01.11.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
01.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
02.11.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
02.11.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
02.11.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
02.11.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
06.11.2022LØRDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUNDHelgekurs
06.11.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDHelgekurs
06.11.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUNDHelgekurs
06.11.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
08.11.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
08.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
08.11.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
08.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
11.11.2022TORSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
11.11.2022TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
11.11.2022TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
11.11.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
15.11.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIM
15.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
15.11.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIM
15.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
15.11.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
15.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
15.11.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
15.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
20.11.2022LØRDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
20.11.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
20.11.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
20.11.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
23.11.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGER
23.11.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
23.11.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGER
23.11.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
23.11.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
23.11.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
23.11.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
23.11.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
23.11.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
23.11.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
23.11.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
23.11.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
23.11.2022TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
23.11.2022TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
23.11.2022TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
23.11.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
29.11.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
29.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
29.11.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
29.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
29.11.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
29.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
29.11.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
29.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
29.11.2022MANDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
29.11.2022MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
29.11.2022MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
29.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
2022 Desember
01.12.2022ONSDAGGel Lakk /GELLAC KursÅLESUND
01.12.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
01.12.2022ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
01.12.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
01.12.2022ONSDAGGel Lakk /GELLAC KursKRISTIANSAND
01.12.2022ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
01.12.2022ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
01.12.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
04.12.2022LØRDAGGel Lakk /GELLAC KursOSLOHelgekurs
04.12.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
04.12.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
04.12.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
04.12.2022LØRDAGGel Lakk /GELLAC KursDRAMMENHelgekurs
04.12.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
04.12.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
04.12.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
04.12.2022LØRDAGGel Lakk /GELLAC KursFREDRIKSTADHelgekurs
04.12.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
04.12.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
04.12.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
11.12.2022LØRDAGGel Lakk /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
11.12.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
11.12.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
11.12.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
11.12.2022LØRDAGGel Lakk /GELLAC KursBERGENHelgekurs
11.12.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
11.12.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
11.12.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
11.12.2022LØRDAGGel Lakk /GELLAC KursSTAVANGERHelgekurs
11.12.2022LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
11.12.2022LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
11.12.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
2023 Januar
09.01.2023TORSDAGGel Polish /GELLAC KursBERGEN
09.01.2023TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
07.01.2023FREDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
07.01.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
07.01.2023FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
07.01.2023FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
07.01.2023FREDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
07.01.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
07.01.2023FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
07.01.2023FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
10.01.2023MANDAGGel Polish /GELLAC KursOSLO
10.01.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
10.01.2023MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLO
10.01.2023MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
10.01.2023MANDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTAD
10.01.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
10.01.2023MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTAD
10.01.2023MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTAD
10.01.2023MANDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMEN
10.01.2023MANDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
10.01.2023MANDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMEN
10.01.2023MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMEN
13.01.2023TORSDAGGel Polish /GELLAC KursKRISTIANSAND
13.01.2023TORSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
13.01.2023TORSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursKRISTIANSAND
13.01.2023TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
16.01.2023SØNDAGGel Polish /GELLAC KursSTAVANGERHelgekurs
16.01.2023SØNDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
16.01.2023SØNDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursSTAVANGERHelgekurs
16.01.2023SØNDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
19.01.2023ONSDAGGel Polish /GELLAC KursÅLESUND
19.01.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
19.01.2023ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursÅLESUND
19.01.2023ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
19.01.2023ONSDAGGel Polish /GELLAC KursALTA
19.01.2023ONSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
19.01.2023ONSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursALTA
19.01.2023ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
22.01.2023LØRDAGGel Polish /GELLAC KursOSLOHelgekurs
22.01.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
22.01.2023LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursOSLOHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGel Polish /GELLAC KursFREDRIKSTADHelgekurs
22.01.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
22.01.2023LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursFREDRIKSTADHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGel Polish /GELLAC KursDRAMMENHelgekurs
22.01.2023LØRDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
22.01.2023LØRDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursDRAMMENHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
25.01.2023TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursTROMSØ
25.01.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
25.01.2023TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTROMSØ
25.01.2023TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
25.01.2023TIRSDAGGel Polish /GELLAC KursBODØ
25.01.2023TIRSDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
25.01.2023TIRSDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBODØ
25.01.2023TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
28.01.2023FREDAGGel Polish /GELLAC KursTRONDHEIMHelgekurs
28.01.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
28.01.2023FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursTRONDHEIMHelgekurs
28.01.2023FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
28.01.2023FREDAGGel Polish /GELLAC KursBERGENHelgekurs
28.01.2023FREDAGManikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
28.01.2023FREDAGPedikyr med Elektrisk Drill og Gellac kursBERGENHelgekurs
28.01.2023FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs