MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2022 September
19.09.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
22.09.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
22.09.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTAD
22.09.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMEN
26.09.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
26.09.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
26.09.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
29.09.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
2022 Oktober
05.10.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
08.10.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
08.10.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
11.10.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
13.10.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
17.10.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
20.10.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
20.10.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
20.10.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
2022 November
02.11.2022ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
05.11.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
05.11.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
08.11.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
12.11.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
15.11.2022TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
21.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
21.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
21.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
24.11.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIM
28.11.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGER
2022 Desember
01.12.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
01.12.2022TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
05.12.2022MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
10.12.2022LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
2023 Januar
09.01.2023TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGEN
07.01.2023FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
07.01.2023FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs
10.01.2023MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLO
10.01.2023MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTAD
10.01.2023MANDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMEN
13.01.2023TORSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSKRISTIANSAND
16.01.2023SØNDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
19.01.2023ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSÅLESUND
19.01.2023ONSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSALTA
22.01.2023LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSOSLOHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
22.01.2023LØRDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
25.01.2023TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTROMSØ
25.01.2023TIRSDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBODØ
28.01.2023FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
28.01.2023FREDAGGele/Gellac tær kurs GLOSSBERGENHelgekurs