MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2021 Januar
17.01.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
21.01.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGEN
24.01.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs DRAMMENHelgekurs
26.01.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGERKUN 3 ledig plass
30.01.2021LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIMHelgekurs KUN 3 ledig plass
2021 Februar
03.02.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TROMSØ
07.02.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs FREDRIKSTADHelgekurs KUN 1 ledig plass
10.02.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ALTA
10.02.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUNDKUN 3 ledig plass
18.02.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGEN
21.02.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
23.02.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BODØ
26.02.2021FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs KRISTIANSAND
2021 Mars
02.03.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGER
17.03.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
21.03.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
25.03.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGEN
2021 April
08.04.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
11.04.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
18.04.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGERHelgekurs
22.04.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
27.04.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGEN
30.04.2021FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
2021 Mai
03.05.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUNDHelgekurs
13.05.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBODØ
20.05.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGER
27.05.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
31.05.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
2021 Juni
04.06.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
10.06.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
11.06.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGEN
24.06.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
2021 Juli
07.07.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
14.07.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
22.07.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGEN
28.07.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
31.07.2021FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUND
2021 August
05.08.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSAND
14.08.2021FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursOSLO
11.08.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
14.08.2021FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSAND
26.08.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGEN
2021 September
01.09.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
06.09.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGENHelgekurs
11.09.2021FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
17.09.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BODØ
24.09.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
2021 Oktober
09.10.2021FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSAND
14.10.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
18.10.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
22.10.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
2021 November
03.11.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursALTA
07.11.2021LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGERHelgekurs
10.11.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGEN
26.11.2021TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BODØ
2021 Desember
04.12.2021FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGER
06.12.2021SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
09.12.2021ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGEN
15.12.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHHEIM