MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2022 Juni
15.06.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
15.06.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
15.06.2021TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGEN
22.06.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BODØ
22.06.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ALTA
26.06.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGENHelgekurs
30.06.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGER
30.06.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
2022 Juli
03.07.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
03.07.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs KRISTIANSAND
08.07.2022FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
08.07.2022FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs FREDRIKSTAD
08.07.2022FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs DRAMMEN
10.07.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGENHelgekurs
KUN 2 ledig plass
21.07.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUND
21.07.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursALTA
28.07.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
28.07.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGEN
31.07.2022LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSANDHelgekurs
31.07.2022LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBODØHelgekurs
2022 August
03.08.2022TRISDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUND
06.08.2022FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursOSLO
08.08.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSANDHelgekurs
11.08.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
15.08.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGENHelgekurs
15.08.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TROMSØHelgekurs
19.08.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSAND
24.08.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
28.08.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
31.08.202TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BODØ
2022 September
02.09.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUND
04.09.2022LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGENHelgekurs
12.09.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
15.09.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs KRISTIANSAND
25.09.2022LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursTRONDHEIMHelgekurs
26.09.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBODØHelgekurs
29.09.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
29.09.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs FREDRIKSTAD
29.09.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs DRAMMEN
2022 Oktober
07.10.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUND
07.10.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursSTAVANGER
07.10.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursTROMSØ
10.10.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSANDHelgekurs
14.10.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBERGEN
16.10.2022LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursTRONDHEIMHelgekurs
17.10.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
20.10.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGER
20.10.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BODØ
28.10.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIM
2022 November
02.11.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursTRONDHEIM
03.11.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursALTA
07.11.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursÅLESUNDHelgekurs
09.11.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursOSLO
12.11.2022FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursKRISTIANSAND
16.11.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursTRONDHEIM
16.11.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kursBODØ
21.11.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGENHelgekurs
24.11.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGER
24.11.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TROMSØ
24.11.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
24.11.2022ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
30.11.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ALTA
30.11.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BODØ
30.11.2022TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TROMSØ
2022 Desember
02.12.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
02.12.2022TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs KRISTIANSAND
05.12.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
05.12.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs DRAMMENHelgekurs
05.12.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs FREDRIKSTADHelgekurs
12.12.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIMHelgekurs
12.12.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGENHelgekurs
12.12.2022SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGERHelgekurs
2023 Januar
10.01.2023FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGEN
08.01.2023LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIMHelgekurs
08.01.2023LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGENHelgekurs
11.01.2023TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLO
11.01.2023TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs FREDRIKSTAD
11.01.2023TIRSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs DRAMMEN
14.01.2023FREDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs KRISTIANSAND
17.01.2023MANDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs STAVANGER
20.01.2023TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ÅLESUND
20.01.2023TORSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs ALTA
23.01.2023SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs OSLOHelgekurs
23.01.2023SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs FREDRIKSTADHelgekurs
23.01.2023SØNDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs DRAMMENHelgekurs
26.01.2023ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TROMSØ
26.01.2023ONSDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BODØ
29.01.2023LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs TRONDHEIMHelgekurs
29.01.2023LØRDAGGelenegler-Tilleggsopplærings kurs BERGENHelgekurs