MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2022 November
15-16.11.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
21-22.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
21-22.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
21-22.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØ
24-25.11.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
28-29.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
28-29.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
2022 Desember
01-02.12.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
01-02.12.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
05-06.12.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBERGEN
10-11.12.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
2023 Januar
09-10.01.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSBERGEN
07-08.01.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
07-08.01.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
10-11.01.2023MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
10-11.01.2023MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTAD
10-11.01.2023MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMEN
13-14.01.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
16-17.01.2023SØNDAG - MANDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
19-20.01.2023ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
19-20.01.2023ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
22-23.01.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
22-23.01.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
22-23.01.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
25-26.01.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØ
25-26.01.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
28-29.01.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
28-29.01.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
2023 Februar
02-03.02.2023MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
05-06.02.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
05-06.02.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
09-10.02.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUNDKUN 3 ledig plass
11-12.02.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
15-16.02.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSBERGEN
16-17.02.2023ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSSARPSBORG
18-19.02.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
18-19.02.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSALTAHelgekurs
19-20.02.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
22-23.02.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
22-23.02.2023MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
25-26.02.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
24-25.02.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
24-25.02.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTAD
24-25.02.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMEN
26-27.02.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
2023 Mars
03-04.03.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
03-04.03.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMEN
03-04.03.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTAD
08-09.03.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
12-13.03.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØHelgekurs
12-13.03.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBODØHelgekurs
15-16.03.2023TIRSDAG- ONSDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
17-18.03.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
22-23.03.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENKUN 1 ledig plass
25-26.03.2023FREDAG - LØRDAG Gelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
KUN 1 ledig plass
26-27.03.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
26-27.03.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
26-27.03.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
29-30.03.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
29-30.03.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
2022 September
19-20.09.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
22-23.09.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
22-23.09.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTAD
22-23.09.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMEN
26-27.09.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
26-27.09.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
26-27.09.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØ
29-30.09.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND