MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2022 Juni
14-15.06.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
14-15.06.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
14-15.06.2021MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBERGEN
21-22.06.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
21-22.06.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
25-26.06.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
29-30.06.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
29-30.06.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
2022 Juli
02-03.07.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
02-03.07.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
07-08.07.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
07-08.07.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTAD
07-08.07.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMEN
09-10.07.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
KUN 2 ledig plass
20-21.07.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
20-21.07.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
27-28.07.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
27-28.07.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSBERGEN
30-31.07.2022FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
30-31.07.2022FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSBODØHelgekurs
2022 August
02-03.08.2022MANDAG - TRISDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
05-06.08.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
07-08.08.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
10-11.08.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
14-15.08.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
14-15.08.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØHelgekurs
18-19.08.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
23-24.08.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
28-29.08.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
30-31.08.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
2022 September
01-02.09.2022ONSDAG - TORSAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
03-04.09.2022FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
11-12.09.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
14-15.09.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
24-25.09.2022FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
25-26.09.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBODØHelgekurs
28-29.09.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
28-29.09.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTAD
28-29.09.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMEN
2022 Oktober
06-07.10.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
06-07.10.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
06-07.10.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØ
09-10.10.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
13-14.10.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSBERGEN
15-16.10.2022FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
16-17.10.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
19-20.10.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
19-20.10.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
27-28.10.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
2022 November
01-02.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
02-03.11.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
06-07.11.2022LØRDAG -SØNDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
08-09.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
11-12.11.2022TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
15-16.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIM
15-16.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
20-21.11.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
23-24.11.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
23-24.11.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØ
23-24.11.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
23-24.11.2022TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
29-30.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
29-30.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
29-30.11.2022MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØ
2022 Desember
01-02.12.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
01-02.12.2022ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
04.12-05.12.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
04.12-05.12.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
04.12-05.12.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
11-12.12.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
11-12.12.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
11-12.12.2022LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
2023 Januar
09-10.01.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSBERGEN
07-08.01.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
07-08.01.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs
10-11.01.2023MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSOSLO
10-11.01.2023MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTAD
10-11.01.2023MANDAG - TIRSDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMEN
13-14.01.2023TORSDAG - FREDAGGelenegler kurs GLOSSKRISTIANSAND
16-17.01.2023SØNDAG - MANDAGGelenegler kurs GLOSSSTAVANGER
19-20.01.2023ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSÅLESUND
19-20.01.2023ONSDAG - TORSDAGGelenegler kurs GLOSSALTA
22-23.01.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSOSLOHelgekurs
22-23.01.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
22-23.01.2023LØRDAG - SØNDAGGelenegler kurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
25-26.01.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSTROMSØ
25-26.01.2023TIRSDAG - ONSDAGGelenegler kurs GLOSSBODØ
28-29.01.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
28-29.01.2023FREDAG - LØRDAGGelenegler kurs GLOSSBERGENHelgekurs