2020 Juli
Ved avtaleFarging vipper og bryn kursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND
2020 August
Ved avtaleFarging vipper og bryn kursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND
2020 September
Ved avtaleFarging vipper og bryn kursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND
2020 Oktober
Ved avtaleFarging vipper og bryn kursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND - BODØ
2020 November
Ved avtaleFarging vipper og bryn kursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND - BODØ
2020 Desember
Ved avtaleFarging vipper og bryn kursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - ÅLESUND - BODØ