MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2022 Juni
15.06.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
15.06.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
15.06.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
22.06.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
22.06.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSALTA
26.06.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
30.06.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
30.06.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
2022 Juli
03.07.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
03.07.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
08.07.2022FREDAGDrillkurs GLOSSOSLO
08.07.2022FREDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTAD
08.07.2022FREDAGDrillkurs GLOSSDRAMMEN
10.07.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
KUN 2 ledig plass
21.07.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
21.07.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSALTA
28.07.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
28.07.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
31.07.2022LØRDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
31.07.2022LØRDAGDrillkurs GLOSSBODØHelgekurs
2022 August
03.08.2022TRISDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
06.08.2022FREDAGDrillkurs GLOSSOSLO
08.08.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
11.08.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
15.08.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
15.08.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSTROMSØHelgekurs
19.08.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
24.08.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
29.08.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
31.08.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
2022 September
02.09.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
04.09.2022LØRDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
12.09.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
15.09.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
25.09.2022LØRDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
26.09.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSBODØHelgekurs
29.09.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
29.09.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTAD
29.09.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSDRAMMEN
2022 Oktober
07.10.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
07.10.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
07.10.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
10.10.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
14.10.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
16.10.2022LØRDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
17.10.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
20.10.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
20.10.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
28.10.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
2022 November
02.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
03.11.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSALTA
07.11.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSÅLESUNDHelgekurs
09.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
12.11.2022FREDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
16.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
16.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
21.11.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
24.11.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
24.11.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
24.11.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
24.11.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
30.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSALTA
30.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
30.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
2022 Desember
02.12.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
02.12.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
05.12.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
05.12.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
05.12.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
12.12.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
12.12.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
12.12.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
2023 Januar
10.01.2023FREDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
08.01.2023LØRDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
08.01.2023LØRDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
11.01.2023TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
11.01.2023TIRSDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTAD
11.01.2023TIRSDAGDrillkurs GLOSSDRAMMEN
14.01.2023FREDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
17.01.2023MANDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
20.01.2023TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
20.01.2023TORSDAGDrillkurs GLOSSALTA
23.01.2023SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
23.01.2023SØNDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
23.01.2023SØNDAGDrillkurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
26.01.2023ONSDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
26.01.2023ONSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
29.01.2023LØRDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
29.01.2023LØRDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
Ved avtaleDrillkursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM