MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2021 April
08.04.2021TORSDAGDrillkursÅLESUNDKUN 3 ledig plass
11.04.2021SØNDAGDrillkursOSLOHelgekurs KUN 2 ledig plass
16.04.2021FREDAGDrillkursALTAKUN 2 ledig plass
16.04.2021FREDAGDrillkursBODØ
17.04.2021LØRDAGDrillkursTRONDHEIMHelgekurs KUN 2 ledig plass
22.04.2021TORSDAGDrillkursKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
25.04.2021SØNDAGDrillkursSTAVANGERHelgekurs
29.04.2021ONSDAGDrillkursBERGENKUN 2 ledig plass
2021 Mai
04.05.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
06.05.2021TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
12.05.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
12.05.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTAD
21.05.2021FREDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
27.05.2021TORSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
30.05.2021SØNDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSANDHelgekurs
2021 Juni
02.06.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
06.06.2021SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLO
11.06.2021FREDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
11.06.2021FREDAGDrillkurs GLOSSALTA
15.06.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
19.06.2021LØRDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
23.06.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
23.06.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
27.06.2021SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
30.06.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
2021 Juli
07.07.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
14.07.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
22.07.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
28.07.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
31.07.2021FREDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
2021 August
05.08.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
14.08.2021FREDAGDrillkurs GLOSSOSLO
11.08.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
14.08.2021FREDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
26.08.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
2021 September
01.09.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
06.09.2021SØNDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
11.09.2021FREDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
17.09.2021TORSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
24.09.2021TORSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
2021 Oktober
09.10.2021FREDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
14.10.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
18.10.2021SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
22.10.2021TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
2021 November
03.11.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSALTA
07.11.2021LØRDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
10.11.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
26.11.2021TORSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
2021 Desember
04.12.2021FREDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
06.12.2021SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
09.12.2021ONSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
15.12.2021TIRSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHHEIM
2022 Januar
10.01.2022FREDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
05.01.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTAD
08.01.2022FREDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
21.01.2022TORSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
26.01.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
30.01.2022LØRDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
2022 Februar
02.02.2022TIRSDAGDrillkursTROMSØ
07.02.2022SØNDAGDrillkursFREDRIKSTADHelgekurs
17.02.2022ONSDAGDrillkursSTAVANGER
23.02.2022TIRSDAGDrillkursOSLO
28.02.2022SØNDAGDrillkursTRONDHEIM
2022 Mars
02.03.2022TIRSDAGDrillkursTRONDHEIM
05.03.2022FREDAGDrillkursOSLO
12.03.2022FREDAGDrillkursSTAVANGER
14.03.2022SØNDAGDrillkursKRISTIANSANDHelgekurs
18.03.2022TORSDAGDrillkursÅLESUND
25.03.2022TORSDAG fra 17.40DrillkursBERGEN
28.03.2022SØNDAGDrillkursOSLOHelgekurs