MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2020 Januar
12.01.2020SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs KUN 2 ledig plass
16.01.2020TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUNDKUN 2 ledig plass
19.01.2020SØNDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGERHelgekurs
29.01.2020ONSDAGDrillkurs GLOSSBODØKUN 2 ledig plass
2020 Februar
09.02.2020SØNDAGDrillkursTRONDHEIMHelgekurs KUN 2 ledig plass
12.02.2020ONSDAGDrillkursÅLESUNDKUN 3 ledig plass
16.02.2020SØNDAGDrillkursOSLOHelgekurs
21.02.2020FREDAGDrillkursTRONDHEIMKUN 3 ledig plass
25.02.2020TIRSDAGDrillkursSTAVANGER
01.03.2020SØNDAGDrillkursBERGENHelgekurs KUN 1 ledig plass
2020 Mars
04.03.2020ONSDAGDrillkursBODØKUN 2 ledig plass
18.03.2020ONSDAGDrillkursOSLOKUN 3 ledig plass
22.03.2020SØNDAGDrillkursÅLESUNDHelgekurs KUN 2 ledig plass
25.03.2020ONSDAGDrillkursSTAVANGERKUN 2 ledig plass
25.03.2020ONSDAGDrillkursBERGENKUN 2 ledig plass
29.03.2020SØNDAGDrillkursTRONDHEIMHelgekurs KUN 3 ledig plass
2020 April
03.04.2020FREDAGDrillkursBERGEN
02.04.2020TORSDAGDrillkursSTAVANGER
26.04.2020SØNDAGDrillkursOSLOHelgekurs
30.04.2020TORSDAGDrillkursTRONDHEIM
2020 Mai
05.05.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
22.05.2020FREDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
26.05.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
2020 Juni
05.06.2020FREDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
09.06.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
18.06.2020TORSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
30.06.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
2020 Juli
02.07.2020TORSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
28.07.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
2020 August
02.08.2020SØNDAGDrillkurs GLOSSBODØ
07.08.2020FREDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
15.08.2020LØRDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
22.08.2020LØRDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
29.08.2020LØRDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
2020 September
04.09.2020FREDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
08.09.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
20.09.2020SØNDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
22.09.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
26.09.2020LØRDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
2020 Oktober
04.10.2020SØNDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
13.10.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
18.10.2020SØNDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
22.10.2020TORSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
2020 November
06.11.2020FREDAGDrillkurs GLOSSBODØ
13.11.2020FREDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
19.11.2020TORSDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
2020 Desember
03.12.2020TORSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
08.12.2020TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO