MERK! Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest.

2022 November
16.11.2022ONSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
22.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
22.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSALTA
22.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
25.11.2022FREDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
29.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
29.11.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
2022 Desember
02.12.2022FREDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
02.12.2022FREDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
06.12.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
11.12.2022SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
2023 Januar
10.01.2023FREDAGDrillkurs GLOSSBERGEN
08.01.2023LØRDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
08.01.2023LØRDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
11.01.2023TIRSDAGDrillkurs GLOSSOSLO
11.01.2023TIRSDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTAD
11.01.2023TIRSDAGDrillkurs GLOSSDRAMMEN
14.01.2023FREDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND
17.01.2023MANDAGDrillkurs GLOSSSTAVANGER
20.01.2023TORSDAGDrillkurs GLOSSÅLESUND
20.01.2023TORSDAGDrillkurs GLOSSALTA
23.01.2023SØNDAGDrillkurs GLOSSOSLOHelgekurs
23.01.2023SØNDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTADHelgekurs
23.01.2023SØNDAGDrillkurs GLOSSDRAMMENHelgekurs
26.01.2023ONSDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
26.01.2023ONSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
29.01.2023LØRDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIMHelgekurs
29.01.2023LØRDAGDrillkurs GLOSSBERGENHelgekurs
Ved avtaleDrillkursOSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM
2023 Februar
03.02.2023TORSDAGDrillkursKRISTIANSAND
06.02.2023SØNDAGDrillkursFREDRIKSTADHelgekurs
06.02.2023SØNDAGDrillkursDRAMMENHelgekurs
10.02.2023ONSDAGDrillkursÅLESUNDKUN 3 ledig plass
12.02.2023FREDAGDrillkursALTA
16.02.2023ONSDAGDrillkursBERGEN
17.02.2023TORSDAGDrillkursSARPSBORG
19.02.2023LØRDAGDrillkursÅLESUNDHelgekurs
19.02.2023LØRDAGDrillkursALTAHelgekurs
20.02.2023SØNDAGDrillkursTRONDHEIMHelgekurs
23.02.2023ONSDAGDrillkursSTAVANGER
23.02.2023TIRSDAGDrillkursBODØ
26.02.2023FREDAGDrillkursKRISTIANSANDKUN 2 ledig plass
25.02.2023FREDAGDrillkursOSLOHelgekurs
25.02.2023FREDAGDrillkursFREDRIKSTADHelgekurs
25.02.2023FREDAGDrillkursDRAMMENHelgekurs
27.02.2023SØNDAGDrillkursKRISTIANSANDHelgekurs
2023 Mars
04.03.2023FREDAGDrillkursOSLO
04.03.2023FREDAGDrillkursDRAMMEN
04.03.2023FREDAGDrillkursFREDRIKSTAD
09.03.2023ONSDAGDrillkursTRONDHEIM
13.03.2023SØNDAGDrillkursTROMSØHelgekurs
13.03.2023SØNDAGDrillkursBODØHelgekurs
16.03.2023ONSDAGDrillkursKRISTIANSAND
18.03.2023FREDAGDrillkursSTAVANGERHelgekurs
23.03.2023ONSDAGDrillkursBERGENKUN 1 ledig plass
26.03.2023LØRDAGDrillkursTRONDHEIMHelgekurs
KUN 1 ledig plass
27.03.2023SØNDAGDrillkursOSLOHelgekurs
27.03.2023SØNDAGDrillkursDRAMMENHelgekurs
27.03.2023SØNDAGDrillkursFREDRIKSTADHelgekurs
30.03.2023ONSDAGDrillkursÅLESUND
30.03.2023ONSDAGDrillkursALTA
2022 September
20.09.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSTRONDHEIM
23.09.2022FREDAGDrillkurs GLOSSOSLO
23.09.2022FREDAGDrillkurs GLOSSFREDRIKSTAD
23.09.2022FREDAGDrillkurs GLOSSDRAMMEN
27.09.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSBODØ
27.09.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSALTA
27.09.2022TIRSDAGDrillkurs GLOSSTROMSØ
30.09.2022FREDAGDrillkurs GLOSSKRISTIANSAND